We provide Direct Communication & Engagement with +25,000 leaders in 50 industries, business & professional communities.

ECOTIC este prima organizaţie a producătorilor şi importatorilor de echipamente electrice şi electronice (EEE) din România, fondată în anul 2006 cu scopul de a aduce mai multă eficienţă, unitate şi omogenitate în îndeplinirea responsabilităţilor de mediu ale acestora.