Marketing and Communication Solutions addressing +100 Business & Professional Communities

Gala MedicalManager evidenţiază, în fiecare an, eforturile şi profesionalismul principalilor actori ai sistemului medical, public și privat. La eveniment participă reprezentanţi ai autorităţilor sanitare, manageri din sistemul de sănătate public şi privat, medici specialişti reprezentativi pentru specializările în care profesează, reprezentanţi ai asociaţiilor de pacienţi, reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi patronale din industria farmaceutică.

În cele 2 ediţii organizate până acum au participat peste 240 de persoane şi au fost premiate, pentru excelenţă medicală, 41 de instituţii şi organizaţii.

 

Doresc să aflu mai multe despre acest proiect