Marketing and Communication Solutions addressing +100 Business & Professional Communities

TACHE_GheorgheConferința de Management Medical Modern în Clinici și Spitale Private a creat oportunitatea dezbaterii sistemului medical actual, pe toate palierele sale, între actorii principali, și anume pacient-furnizor de servicii medicale private-decident. Numai printr-un astfel de cadru, de conlucrare și dialog cu accent pe prevenție și continuitate, axat pe pacient se poate crea un sistem medical funcțional. Sistemul medical privat este privit de pacient ca o alternativă viabilă și necesară de creștere a calității actului medical, a îngrijirii spitalicești și a accesibilității la serviciile medicale complexe. Diversitatea și complexitatea afecțiunilor medicale, raportate la numărul mare de pacienți cronici, impun ca acest sector medical privat să se dezvolte și să aibă un grad ridicat de reprezentativitate la nivel național, pentru a fi cât mai aproape de pacient și de nevoile sale medicale.
De asemenea,implementarea coerentă a componentelor funcționale dintre cele două sisteme medicale-privat și public- contribuie la creșterea siguranței pacientului în accesarea serviciilor medicale, prin alegerea acelui act medical care să-i rezolve cel mai bine solicitarea.
Se impune ca între noi, asociațiile de pacienți și furnizorii privați să fie intensificat procesul de informare asupra oportunității serviciilor medicale oferite, în beneficiul tuturor pacienților, mai ales cei cronici.
(2015)