Marketing and Communication Solutions addressing +150 Business & Professional Communities

Rolul și integrarea serviciilor medicale private în Europa de Est a fost principala temă a celei de-a șaptea ediții a Conferinţei Naţionale de Management Modern în Clinici și Spitale Private, ce a avut loc în perioada 9 -11 iunie, la Lighthouse Golf Resort, Balcic, Bulgaria. Evenimentul, devenit deja unul de tradiție, a fost organizat de Oameni şi Companii, în parteneriat cu Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED și cu susținerea Alianței pentru Sănătate din România.

Și în acest an, ca de fiecare dată, Conferința Națională de Management Medical Modern în Clinici și Spitale Private, proiect inițiat în anul 2011, și-a atins scopul: oferirea oportunității de a realiza un dialog concret și eficient, între actorii principali din sectorul medical privat, autorități și specialiști din domeniu, cu scopul analizării deficiențelor existente și identificării celor mai bune soluții pentru a dezvolta sistemul medical românesc.

Evenimentul a reunit manageri de clinici și spitale private, reprezentanți ai unor instituții medicale și ai asociațiilor de pacienți, companii din domeniul medical. În cele două zile dedicate dezbaterilor, s-au abordat diverse subiecte, cum ar fi: implementarea managementului calității în sistemul de sănatate, standarde spitalicești și de ambulator, acreditarea spitalelor, tendințe de evoluție a sistemului de sănătate din România, obligația îmbunătățirii permanente a serviciilor de sănătate, modalități de creștere a încredererii în serviciile medicale oferite.

S-a mai discutat și despre provocările fiscale ale industriei, dinamica tranzacțiilor în sectorul serviciilor medicale private, despre problemele sistemului în viziunea pacientului, dar și despre parteneriatul public-privat, premisa asigurării coerenței aplicării unor programe şi a transparenței realizării lor.

Patronatul PALMED este o entitate juridică privată, reprezentativă la nivel național, având drept scop realizarea de activităţi de reprezentare, de susţinere şi de apărare a intereselor membrilor săi, în relația lor cu autoritățile publice și alte entități, activă în promovarea de politici constructive, în domeniul medical. PALMED reuneşte peste 50 de prestatori privaţi de servicii medicale.

Oameni şi Companii oferă soluţii de marketing bazate pe comunicare directă cu peste 31.000 executivi şi lideri din 50 de comunităţi de business şi profesionale. De soluțiile Oameni şi Companii beneficiază anual circa 500 de companii şi peste 2.500 de manageri de marketing şi de vânzări.